Bilety za Free

Założyciel:
Redakcja Muzzo
Redakcja Muzzo Miasto:
INTERIA.PL
Zobacz profil
Bilety za Free
Rodzaj muzyki:
Rock
Założenie grupy:
25 października 2007
Ostatnia modyfikacja:
25 października 2007

Już w najbliższą niedzielę 28.X.2007 o godz 21:00 warszawski Klub Radio Luxembourg wypełni się dźwiękami wschodzącej gwiazdy, formacji Sorry Boys. Dla pierwszych dziesięciu osób, które dopiszą się do tej grupy, mamy podwójne wejściówki na koncert.

REGULAMIN KONKURSU „BILETY ZA FREE”

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs "Bilety za Free na koncert Sorry Boys", zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez INTERIA.PL S.A., z siedzibą os. Teatralne 9a; 31-946 Kraków zwaną dalej "INTERIA.PL"
2. Konkurs rozpoczyna się dnia 24/10/2007 i trwa do dnia 27/10/2007
3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna będąca zarejestrowanym użytkownikiem Serwisu muzzo.pl, z wyjątkiem pracowników INTERIA.PL oraz członków ich rodzin.
4. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

II. Zasady Konkursu

5. Zadaniem uczestników Konkursu będzie: dołączenie swojego profilu do grupy „Bilety za Free”
6. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
7. Aby wziąć udział w Konkursie, każdy uczestnik powinien:
a. zarejestrować się w serwisie Muzzo.pl wybierając jeden z dostępnych profili: Muzyka lub Fana
b. zalogować się na swoim profilu w serwisie Muzzo.pl
c. dołączyć do grupy „Bilety za Free”, klikając w przycisk „dołącz do grupy” na stronie grupy „Bilety za Free”
8. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt. 7 powyżej powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika Konkursu.
9. Zwycięzcami Konkursu będzie 10 pierwszych osób, które dołączą swój profil do grupy „Bilety za Free”.

III. Rozwiązanie Konkursu

10. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 27 października2007
11. Lista zwycięzców widoczna będzie na stronie grupy „Bilety za Free”, w polu „Członkowie grupy”. 10 pierwszych Użytkowników w polu „Członkowie grupy” liczonych jest rzędami, co oznacza iż pierwszych 5 rzędów prezentuje profile zwycięzców konkursu.
12. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym serwisu Muzzo.pl. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 4, 5, 9 lub 10 Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową.

IV. Nagrody

13. Nagrodami w Konkursie jest 10 podwójnych zaproszeń na koncert zespołu „Sorry Boys”, który odbędzie się w niedzielę 28.X. 2007 o godz 21:00 w Klubie Radio Luxemburg, który znajduje się w Warszawie, przy ul Górczewskiej 67
14. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody (jednego podwójnego zaproszenia)
15. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
16. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
17. Uczestnik któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając INTERIA.PL jako Organizatorowi na piśmie stosowne oświadczenie w tym zakresie.
18. Uczestnikom którym zostały przyznane nagrody, zostaną przesłane e-mailem unikalne hasła, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym serwisu Muzzo.pl. Podanie unikalnego hasła przy wejściu do Klubu Radio Luxemburg w dniu koncertu zespołu „Sorry Boys umożliwi użytkownikowi wraz z osobą towarzyszącą bezpłatne wejście na koncert.
19. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

V. Postanowienia końcowe

20. Dodając swój profil do grupy „Bilety za Free” uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.
21. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na umieszczenie swoich awatarów na liście „członków grupy” na odsłonie grupy „Bilety za Free”
22. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym regulaminem, służy każdemu uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu.
23. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji INTERIA.PL. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez INTERIA.PL w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.
24. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
25. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.
26. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w Zgłoszeniu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

 • Redakcja Muzzo

  Redakcja Muzzo

  Miasto: INTERIA.PL

  Witajcie, Natchnienia, świetnych płyt oraz ekscytujących koncertów życzymy Wam w 2014 Roku!!! Szukając kolejnych kanałów do promocji Waszej twórczości, wraz z nowym rokiem postanowiliśmy nieco zmodyfikować i odświeżyć serwis. Dziś znacznie łatwiej (i szybciej) rekomendować jednym zdaniem godny uwagi profil lub przekazać informację z nim związaną na Facebooku (nasz muzzowy fanpage śledzi tam blisko 19 tys. zainteresowanych świeżą, polską muzyką fanów), niż konstruować tradycyjny serwisowy wpis. W związku z powyższym zwiększyliśmy stopień integracji Muzzo.pl z Facebookiem wdrażając nową stronę główną - http://muzzo.pl/. Od stycznia 2014 r. zintensyfikujemy także nasze działania na stworzonym przez Marka Zuckerberga serwisie. Każda aktywność będzie jednak trafiała do użytkowników, którzy z Facebooka nie korzystają, a odwiedzają Muzzo.pl w poszukiwaniu nowych muzycznych treści. Nowy kształt strony głównej w pełni na to pozwoli. Nie rezygnujemy z pomagania Wam w zdobywaniu możliwości zaprezentowania się przed publicznością na koncertach i przed ludźmi z branży muzycznej. Będziemy działać w taki sposób, jak robiliśmy to do tej pory - organizując stosowne eventy. Trwającą tego typu akcję - konkurs ”Zagraj na finale WOŚP w Krakowie!” - znajdziecie tu: http://kbf.muzzo.pl/. Dzięki obecności w Muzzo.pl, nadal macie szansę na promocję w portalu INTERIA.PL. Pozdrawiamy, Zespół Muzzo.pl --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- W odpowiedzi na liczne pytania, które do nas nadsyłacie, informujemy, iż szansę na promocję w serwisie Muzzo.pl mają jednakowo wszyscy Użytkownicy, bez względu na reprezentowany gatunek muzyczny, wiek wykonawcy, czy datę rejestracji w serwisie. Prezentując wykonawców na stronie głównej oraz miejscach autopromocyjnych serwisu redakcja dba o taki dobór wykonawców, by każdy gatunek miał na niej swojego reprezentanta. Wpływ na wybór promowanego wykonawcy mają m.in.: popularność, atrakcyjność profilu i prezentowanych treści, powiązanie treści z wydarzeniami w serwisie oraz z wydarzeniami na polskim rynku muzycznym. Jeżeli nie znaleźliście dotąd swojego faworyta wśród promowanych wykonawców, prześlijcie do nas jego kandydaturę wysyłając e-maila o tytule „PROMO – nazwa wykonawcy” na adres redakcja@muzzo.pl, w treści umieszczając adres jego wizytówki wraz z uzasadnieniem, dlaczego wg Was powinniśmy promować akurat tego artystę. Ze względu na dużą liczbę wykonawców w serwisie nie zawsze udaje się dotrzeć do tych najciekawszych. Liczymy więc na Waszą pomoc. Wierzymy, że wspólnie uda nam się znaleźć i wypromować zasługujących na to muzyków. Pozdrawiamy, Redakcja Muzzo.pl --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Witajcie Poszukiwacze i Wszyscy użytkownicy popierający akcję „MuzzoList”! Cieszy nas fakt, że jesteście aktywnymi członkami społeczności Muzzo.pl. Z myślą o takich właśnie odbiorcach tworzyliśmy ten serwis. Cenimy Waszą działalność, którą obserwujemy od dawna. Wasze zaangażowanie - przede wszystkim w poszukiwaniu i popularyzacji twórczości najciekawszych muzyków w serwisie, dbanie o poziom merytoryczny debaty publicznej, a także pomysły na usprawnienie i modyfikacje serwisu Muzzo.pl, budzą nasze uznanie. Odnosząc się do Waszych postulatów informujemy o wdrożeniu nowej wersji konwertera (21.12.2009), dzięki której dotychczasowe problemy z wgrywaniem plików na serwer, o których piszecie, nie powinny już występować. Zaostrzyliśmy także wewnętrzne procedury kwalifikacji wulgaryzmów i postępowania przy ich usuwaniu. Przykro nam, że niektórzy użytkownicy Internetu wypowiadają się w ten sposób, wykorzystując do tego nasz system i Wasze profile. Uruchamiając serwis nie przygotowaliśmy mechanizmów premoderacji komentarzy uznając, iż ludzi których łączy MUZYKA, nie trzeba będzie kontrolować, czy dyscyplinować. Postulaty wprowadzenia konieczności występowania w serwisie pod nazwiskiem oraz kasowania profili nieaktywnych przez dłuższy czas nie są możliwe do zrealizowania ze względów regulaminowych. Ponadto, nasze doświadczenie jednoznacznie wskazuje, iż spora liczba użytkowników powraca do korzystania z serwisu po dłuższej nieobecności, a wielu ceni sobie anonimowość. Wszelkie pozostałe uwagi oraz pomysły na usprawnienie i rozwój serwisu zostały przedstawione do analizy działom biznesowym, deweloperskim i technicznym. Jesteśmy przekonani, że w niedługim czasie będziemy mogli wspólnie testować nowe rozwiązania. Niestety nie możemy podać szczegółów oraz dokładnego terminu wprowadzenia zmian, dlatego prosimy o cierpliwość. Pytania, uwagi i wszelką korespondencje do nas możecie pozostawiać na profilu (http://redakcja-muzzo.muzzo.pl/) w formie komentarzy lub przesyłać bezpośrednio pod adres e-mailowy redakcja@muzzo.pl. Liczymy na Wasze propozycje i sugestie. Dziękujemy za zainteresowanie i pomysłowość, tacy ludzie jak Wy tworzą Muzzo.pl! Życzymy sukcesów, -- Redakcja serwisu Muzzo.pl --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fakt, iż jesteśmy tu z Wami i piszemy te słowa znaczy jedno, nareszcie doczekaliśmy się miejsca w Sieci, gdzie mogą zaprezentować się różni twórcy muzyki – profesjonaliści, gwiazdy światowych scen, ale przede wszystkim artyści stawiający dopiero pierwsze kroki w show-biznesie – zespoły, soliści, DJ-e oraz oczywiście fani. Dzięki obecności w Muzzo.pl, macie szansę na promocję w portalu INTERIA.PL, w postaci newsów w serwisie muzyka.interia.pl, wywiadów i koncertów w telewizji INTERIA.TV oraz niebawem Wasze koncerty w realnych klubach na terenie całej Polski! Jeżeli jeszcze nie macie swojego profilu - nie zwlekajcie dłużej. Przyłączcie się do nas. Podzielcie się swoją muzyką z innymi, a my zadbamy, by zaistniała ona w Sieci.

 • szania

  szania

  Miasto: warszawa

  uwielbiam wiele rodzajów muzyki. jednak dokładnie tym, czego szukam w muzyce jest iamx. to zdecydowany numer jeden. poza tym jednak mimo wszystko zawsze najbliżej mi do rocka. iamx. patrick wolf. incubus. u2. placebo. radiohead. matchbox 20. makowiecki. dąbrowska. 30 seconds to mars. all american rejects. arctic monkeys. bohema. ckod. dawid koczy. hard-fi. savage garden. jamie cullum. joy division. white stripes. libertines. vines. klaxons. nosowska. kult. republika. maximo park. muse. michael jackson. nin. rhcp. stereophonics. sneaker pimps. gossip. blood brothers. tat. tegan & sara. strokes. kooks i......... http://www.lastfm.pl/user/szaniek http://szaniek-the-bubble.deviantart.com SZUKAM OSOBY, KTÓRA MA CIEKAWY POMYSŁ NA FABUŁĘ KOMIKSU LUB POWIEŚCI GRAFICZNEJ. JESTEM CHĘTNA DO WSPÓŁPRACY JAKO TWÓRCA OD STRONY GRAFICZNEJ ;).

 • niezwyciezony

  niezwyciezony

  Miasto: Służew

  Muzza żondzi :)

 • Ziggy gROszeCK

  Ziggy gROszeCK

  Miasto: Warszawa

  Jestem basistą z Warszawy, który od niedawna pokochał klawisze i syntezatory. Od paru miesięcy nie mogę sobie znaleźć zespołu, w którym dobrze by mi było, więc postanowiłem sam zrobić kilka kawałków, którymi dzielę się z ludźmi tutaj ;-) Na razie jeden, ale będzie więcej i może nie zawsze tylko instrumentalne ;->

 • Ostatni Dyliżans

  Ostatni Dyliżans

  Miasto: Warszawa

 • kuba-w

  kuba-w

  Miasto: kraków

  to ja kubaW!

Tytuł wątku Autor wątku Liczba postów Ostatni post
post koncertowicz 1 Piątek, 9 listopada 2007 (10:36)
post koncertowicz 1 Poniedziałek, 29 października 2007 (09:46)