KABARET STARSZYCH PANóW

Założyciel:
DarWill
DarWill Miasto:
ŚWINOUJŚCIE/WARSZAWA
Zobacz profil
KABARET STARSZYCH PANóW
Rodzaj muzyki:
Inne
Założenie grupy:
21 września 2009
Ostatnia modyfikacja:
21 września 2009

TWóRCY NIEPRZEMIJAJąCYCH PIOSENEK

GRUPA DLA FANóW PIOSENEK WASOWSKIEGO I PRZYBORY...

 • DarWill

  DarWill

  Miasto: ŚWINOUJŚCIE/WARSZAWA

  "MUZYKA JEST STENOGRAFIĄ UCZUĆ..." - LEW TOŁSTOJ ♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫ PODSUMOWANIE MUZYCZNE ROKU 2012 ALBUM ZAGRANICZNY ALANIS MORISSETTE HAVOC AND BRIGHT LIGHTS ALBUM POLSKI MARCIN ROZYNEK SECOND HAND ALBUM (PROJEKT ARTYSTYCZNY) KIELICH DZIECKO SZCZĘŚCIA PIOSENKA POETYCKA JANUSZ RADEK NA LIST POWRÓT GRAŻYNA ŁOBASZEWSKA DEBIUT EMELI SANDE MASHMISH ODKRYCIE ROKU DALEY ZESPÓŁ FUN. WOKALISTKA ALANIS MORISSETTE WOKALISTA DALEY DUETY Labrinth feat. Emeli Sande - Beneath Your Beautiful Pink (P!nk) - Just Give Me A Reason (feat. Nate Ruess) Mateusz Mijal - Winny feat. Liber COVER MARCIN ROZYNEK MRU MRU AUTOR ROKU ANIA KOMPOZYTOR ALANIS MORISSETTE PIOSENKA ROKU LOREEN EUPHORIA PIOSENKA FILMOWA MADONNA MASTERPIECE NAJLEPSZA PIOSENKA Z WERSJI LIMITOWANEJ ALANIS MORISSETTE NO ARTYSTA ROSYJSKI Иракли TELEDYSK TORI AMOS FLAVOR/ ED SHEERAN GIVE ME LOVE PIOSENKI: WILL YOUNG I JUST WANT A LOVER P!NK RUN SOLUNA SAMAY SHOULD'VE KNOWN BETTER BAJM ZOSTAŃ DLA MNIE EMELI SANDE MY KIND OF LOVE GEORGE MICHAEL WHITE LIGHT KIELICH FEAT. ŁUKASZ LACH GOING GOING GONE GRAŻYNA ŁOBASZEWSKA TYLE TEGO MASZ GOODWILL TAKE YOUR HIGHER ALANIS MORISSETTE EMPATHY KUPICHA/KINDLA JESZCZE SIĘ SPOTKAMY TONE DAMLI LOOK BACK MASHMISH DAJ MI CZAS ANIA JESZCZE TEN JEDEN RAZ LYKKE LI I FOLLOW RIVERS THE MAGICIAN REMIX CHRIS REA LOSE MY HEART IN YOU ALANIS MORISSETTE GUARDIAN//RECEIVE MARCIN ROZYNEK UKRYTE DALEY THOSE WHO WAIT ED SHEERAN GIVE ME LOVE CELINE DION LE MIRACLE ULTRAVOX LIVE MARK KNOPFLER REDBUD TREE NELLY FURTADO CRY SKUBAS LINOSKOCZEK RUSSIAN RED MY LOVE IS GONE

 • Mateusz Jarosz

  Mateusz Jarosz

  Miasto: Kraków

  Piszę muzykę. Potem ją gram i śpiewam. http://mateuszjarosz.pl http://www.youtube.com/user/dreemer777 Muzyka do wszystkich zamieszczonych utworów jest mojego autorstwa.

 • Urszula Krukowska-Byzdra

  Urszula Krukowska-Byzdra

  Miasto: w Nieparyżu i Gdzieniegdzieindziej

  SCROLL DOWN TO SEE THE ENGLISH VERSION ...a moze ?zamiast pisać o sobie - kilka komentarzy zamieszczonych w maju 2009 :) (Muzzo :Magiczna wiolonczela) "Byłem zobaczyłem zapowietrzyłem się. Cóż miałbym bazgrać. Mogę dodać tylko kopię komentarza Mamy tu Inny wymiar Muzzo. Utwory Mistrzów , w nietkniętej klasycznej Formie dla Miłośników Tej muzy. I jestem całkowicie Za wciągnięciem Urszuli na Listę Ulubieńców. Gdy słyszę takie dźwięki po prostu zamykają mi się oczy i już mnie nie ma w normalnym świecie , tak działają na mnie dźwięki Muzyki Klasycznej i Barokowej Całkowity inny Wymiar bez zbędnych słów tylko wizja. Dźwięk Wiolonczeli. Gratuluję wyboru i wytrwałości dającej Taki Efekt. Cóż ja Biedny Żuczek mogę powiedzieć na temat tego co tu słyszę. Po prostu mogę wstać i bić Brawo gdy nadchodzi na to czas i zapodać Kwiaty. Gratuluję też Sukcesu jakim Jest już Sama możliwość Wykonania partii solowych przed Publicznością i życzę jak najwięcej Takiej powierzonej Funkcji Solistki. Z całkowitą Przyjemnością Odsłuchałem Zapodanego tu Repertuaru. Co do Bethovena Andrzeju czyżby „Oda do Radości” stała się niesmaczna za to co z nią Zrobiono ??? Straszniejsze rzeczy Zrobiono z „Dla Elisy” wszystkie pocztówki i pozytywki. Dobrze że się uspokoili i zaprzestali takiej Rąbaniny z „Sonatą Księżycową”. Jeszcze raz Brawo Wiolonczelistko Urszulko Krukowska za wydobycie tych Dźwięków. Pozdrawiam Darek " "Mamy wyłowioną klasyczną perełkę – muzyka klasyczna w doskonałym wykonaniu !!! Myślę, że nasz problem polega na tym, że mało słuchamy takiej muzyki, stąd też pojawia się pytanie, jak o niej pisać ... Myślę, że Mateusz przygotował nas do przesłuchania prezentacji, chociaż wiem, że odbiór nie będzie chyba łatwy. Otwórzcie nie tylko uszy, ale i serca, nie myślcie o tym, że to muzyka poważna (nie lubię tego określenie), dajcie się porwać magii klasycznych dźwięków żywej wiolonczeli ... Wtedy zrozumiecie i będziecie zachwyceni tak samo jak Mateusz, Darek i ...ra... :) Pozdrawiam serdecznie :) ...ra... " "Chciałabym przy okazji przytoczyć komentarz Tomka (Electrobanq), zamieszczony na profilu Urszuli: "Uwielbiam taką muzykę.Słuchając tych prezentacji na wiolonczele podwyższa się puls i powiększają źrenice.Można słuchać bez końca....to piękno którego nie da się opisać słowami.Pozdrawiam serdecznie" "Eee tam, znowu covery... Joke :P. Poważnie, klasycznie, mówta sobie jak chceta, ja tam w sonacie Kodaly'ego słyszę rock'n'roll i to taki, że spodnie fruwają - taa, ekspresja i to przednutkowe nerwowe "dziabanie" niższych strun powoduje baardzo przyjemny dreszczyk... No a Beethoven, wiadomo - kiedyś nie cierpiałem, bo musiałem go grać, żeby zdać egzaminy w PSM, teraz nie muszę go kaleczyć na ocenę, więc uwielbiam..." "Urszula jest uczennicą prawdziwego Mistrza.Potrafi wydobyć ze swego instrumentu piękną barwę. Myślę że Mistrz może być z niej naprawdę dumny Bardzo się ucieszyłem że znalazła w sobie odwagę by zaprezentować się na Muzzo. Naprawdę zrobiła na mnie wrażenie jej interpretacja Sonaty Kodaly'a. Wyczucie barwy, umiejętność stosowania dynamiki, świetne tempo sprawiły że ten trudny utwór odbiera się jako niezwykle świeży.Wobec tego że zdarzyło mi się posłuchac Urszuli na żywo mogę potwierdzic że nagranie zaprezentowane na Muzzo nie są przypadkiem (gwoli scisłości słyszałem ją zanim umieściła swoje produkcje na muzzo i nie miałem nigdy przyjemnosci z nią rozmawiać). Prawdziwa muzyka nie zna podziałów. Jesli znajdzie się wśród naszych ulubieńców będę bardzo zadowolony." Marcin I jeszcze kilka słow ode mnie Wykonanie utworu mozna porownać do medytacji a utwór do modlitwy. Jak pojedyncze litery tworza wyrazy, a wyrazy zdania, takfrazy wiersze, a te calą kompozycję. Słowauporządkowane w okresloną myśl nadają rytm oddechowi, oddech znowudaje skupienie i wejście w trans. Wypowiadanie modlittwy to nie tylko słowa.Olbrzymioe znacznie maja intencje i duchowośc, siła woli , a więc osobowośc oraz wizualizacja czyli wyobraźnia Bez tych trzech elementow nie mozna mówić o prawdziwej modlitwie tej, która otwiera i przemienia duszę bez tych trzzech elementów nie mozna mówic o muzyce jak modlitwa do ściany zbior ladnych słow bez sensu icelu zwykla manipulacja dla blichtru Ktorej serce nie usłyszy i nie zrozumie przy fortepianie Agata Trukszyn recording Vadim Radishevskiy strony: http://urszulakrukowska-byzdra.pl.tl http://www.myspace.com/urszula-krukowska-byzdra E N G L I S H VERSION : Or maybe? Instead of writing about myself- a few comments from May 2009 :) (Muzzo: Magic cello) “I’ve been there, I was caught out of breath. Why should I scribble. I can only add a copy of a comment We have another dimension of Muzzo here. Masterpieces in an untouched classic form for the lovers of this music. And I am totally in for dragging Ursula to the List of Favourites. When I hear such sounds, simply my eyes shut and I am no longer present in the normal world, that’s how the sounds of classical and baroque music affect me. A whole another dimension without redundant words, only vision. The sound of cello. Congratulations on the choice and on the perseverance that give such effect. What can I, Poor Beetle, can say about what I am hearing here. I can just stand up and clap my hands when the right time comes, and to give flowers. I also congratulate you on the success which is already the sole possibility to perform solo pieces before the audience and I wish you as much as it may for you to be given the position of a solo performer. It was mostly pleasant for me to listen to your repertuar here. When it comes to Beethoven, Andrzej, [a reference to a previous comment] has “Ode to Joy” become tasteless for what was done to it??? More horrendous things were done to “For Elisa” – all the postcards and musical toys. Good they have calmed down and stopped the such banging away with “Moonlight Sonata.” Once again bravo Urszula Krukowska the cellist for exposing these sounds. All the best, Darek” What we have here is a classic pearl – classical music in excellent performance!!! I think that our problem is that we listen little to such music, hence there comes a question how one should write about it… I think that Mateusz prepared us to listen to a presentation although I know that the reception will possibly be not easy. Open not only your ears but also hearts, don’t think about it that it’s serious music (I don’t like this definition), get yourselves driven away by the magic of the living cello’s classical sounds… Then you will understand and you will equally be enchanted like Mateusz, Darek and… ra… :) Kind regards :) …ra…” “On this occasion I would also like to quote Tomek’s (Electrobanq) comment, placed on the Urszula’s profile: “I love such music. While listening to these cello presentations my pulse goes up and my pupils get bigger. You can listen to them endlessly…. It’s beaty that cannot be described with words. Kind regards” “Ah, covers again… Joke :P. Seriously, classically, say what you want, what I can hear in the Kodaly sonata is rock’n’roll and one of a flying trousers kind – yeaaah, expression and the appoggiatura-like, nervous packing at lower strings causes a veery pleasant little shiver… And as for Beethoven, you know – once I hated it cause I had to play it so as to pass my exams in PSM, now I don’t have to murder it for a grade, so I love it…” „Urszula is a real Master’s apprentice. She can bring out a beautiful timbre from her instrument. I think that Master can be really proud of her. I was very happy that she found courage inside to present herself on Muzzo. I was really impressed by her interpretation of the Kodaly Sonata. The sense of timbre, the ability to use dynamics and excellent pace made this difficult piece unusually fresh in reception. In view of the fact that I had a chance to hear Urszula live I can confirm that the recording presented on Muzzo is not a coincidence (to be precise I heard her before she put her productions on Muzzo and I didn’t have the pleasure to talk to her). True music does not know divisions. If she finds a place among our favourites I will be very glad.” Marcin And a few words from me Performing a piece can be compared to meditation and a piece to prayer. As single letters form words, and words clauses, so phrases form lines and the latter form the whole composition. Words ordered in a certain thought give rhythm to breath, then again breath provides concentration and gateway into trance. Saying a prayer is not only about words. What has enormous significance is intentions and spirituality, strength of will, that is personality, and visualization, that is imagination. Without these three elements, you can’s speak about true music The one that opens and transforms the soul Without these three elements you can’t speak about music As a prayer to the wall A cluster of pretty words with no meaning and aim Pure manipulation for sham That the heart won’t hear or understand by the piano Agata Trukszyn recording Vadim Radishevskiy webpages: http://urszulakrukowska-byzdra.pl.tl http://www.myspace.com/urszula-krukowska-byzdra translation : RAFAL BYZRA

 • Na Bok Off

  Na Bok Off

  Miasto: Choszczno

  Na Bok Off – czyli muzyczne boczne ścieżki (o)błędnego rycerza progresywnego stołu, Eon’em zwanego. Gitaruje, klawiszuje, układa dźwięki, skrobie teksty (ale zazwyczaj śpiewa je kto inny) w konfiguracjach różnych & różniastych, kolektywnie lub za pomocą Jednoosobowej Orkiestry Wielośladowej w domowym studio Eo(w)n Records. https://www.facebook.com/eon.official.profile

 • Tomasz Stachjuk

  Tomasz Stachjuk

  Miasto: Białystok

  Uczeń VII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Trzeci rok uczęszcza na zajęcia Białostockiego Studia Piosenki Jerzego Tomzika , które obejmują emisje głosu, dykcje, interpretacje, śpiew solowy i chóralny, przygotowanie własnego repertuaru, umiejętność posługiwania się mikrofonem. Dwukrotnie brał udział w Podlaskich Warsztatach Piosenkarskich, koncercie „live” w Polskim Radio Białystok połączonym z nagraniem piosenek, w koncertach: w TVP Białystok w programie „Studio Weekend” , jubileuszowych koncertach w Pałacu Branickich organizowanych przez Urząd miasta Białystok, koncertach charytatywnych między innymi na rzecz białostockiego hospicjum oraz Agaty Mróz, w koncercie „ Białystok- Miasto młodych 2009”, warsztatach wokalno teatralnych organizowanych przez Studio Buffo. Ponadto brał udział w Międzynarodowym Kongresie Esperanto, który odbywał się w Białymstoku. Wraz z białostocką młodzieżą nagrał płytę w języku esperanto: „BIALISTOKAJ PREZENTAJOJ” oraz "Białostockie prezentacje, czyli cudze chwalicie - swoje poznajcie". Jako uczeń klasy o profilu teatralnym wielokrotnie uczestniczył w działaniach parateatralnych między innymi podczas wernisażu wystawy „Warszawski szyk… i szykowny Białystok” tel. 792252662

 • LIZ KATRIN

  LIZ KATRIN

  Miasto: Warszawa

  Tworzę MUZYKĘ ILUSTRACYJNĄ do gier komputerowych, podcastów, trailerów itp. I create ILLUSTRATIVE MUSIC for video games, trailers, podcasts, etc. KONTAKT/For collaboration or commercial use please write me at: lizkatrin@gmail.com http://soundcloud.com/liz-katrin http://www.youtube.com/user/lizkatrin/videos THORGAL AEGIRSSON muzyka: Liz Katrin / HORTATOR (do The Elder Scrolls SKYWIND) muzyka: Liz Katrin/tekst w języku dunmerskim: Smitehammer / ADIOS RIOS muzyka Liz Katrin/słowa R.de Castro / FOLLOWER muzyka: Liz Katrin / ALIENS,TROLLS & DRAGONS (combat) muzyka: Liz Katrin / MISTY FOREST muzyka i słowa: Liz Katrin / ROMEIRO (Scarborough Fair) muzyka: Simon & Garfunkel / B. Romero, słowa: X. Cuba / tradycyjny / ERMITAÑA muzyka: Liz Katrin / M. Szturomski/Liz Katrin, tekst: Liz Katrin / ENDEMONIADA muzyka: Liz Katrin/Summersnow, tekst: Liz Katrin / DIVINE muzyka: Liz Katrin/Summersnow, tekst: Liz Katrin / NORWESKI (Norwegian Wood) muzyka i słowa: The Beatles / KOŁYSANKA muzyka: Liz Katrin/Summersnow, tekst: Liz Katrin / SWEET muzyka: Liz Katrin/Summersnow, tekst: Liz Katrin / SLEEPING SUN muzyka i tekst: Nightwish / NEGRA SOMBRA muzyka: trad. / X. Montes, tekst: R. Castro / WIEDŹMIN 2: A nearly peaceful place (cover a cappella utworu Krzysztofa Wierzynkiewicza)

Tytuł wątku Autor wątku Liczba postów Ostatni post