KONKURS - O’reggano

Założyciel:
Redakcja Muzzo
Redakcja Muzzo Miasto:
INTERIA.PL
Zobacz profil
KONKURS - O’reggano
Rodzaj muzyki:
Alternatywa
Założenie grupy:
8 grudnia 2011
Ostatnia modyfikacja:
21 grudnia 2011

Zrecenzuj i wygraj nowy album O’reggano!

Witajcie,

Konkurs dobiegł końca. Jego laureatami zostali: Marchewa45, gravitation84 i Netka, którzy otrzymują po albumie O’reggano ”Za dnia”. Ze zwycięzcami skontaktujemy się mailowo. :)

Ale uwaga, zostały nam jeszcze dwie płyty. Wszyscy, którzy nie zdążyli zgłosić swoich prac do konkursu mają drugą szansę. Na kolejne recenzje czekamy do poniedziałku, 19 grudnia, do północy. Ostatnie dwa albumy rozdamy na tych samych co wcześniej zasadach.

Pozdrawiamy,
Redakcja Muzzo.pl

-----------------------------------------------------------------------------

Choć Kuba Nycz, ostatecznie nie zakwalifikował się do finału "Mam talent", dowodzona przez niego grupa O'reggano wypuściła nowy album zatytułowany "Za dnia". W serwisie Muzzo.pl, na profilu grupy, możecie posłuchać go w całości, za free!

- Różnorodność tematyki jest na tyle szeroka, że nie można powiedzieć by płyta traktowała o jednej konkretnej rzeczy, zagadnieniu czy problemie. Inspiracją są różne dziedziny życia, różne sytuacje, obserwacje, subiektywne punkty widzenia, z którymi można się zgadzać lub nie. Styl pisania prosty i dosadny, co nie znaczy, że cała treść ma wymowę wprost - opowiadał o albumie Kuba.

Dla wszystkich, którzy chcieliby krążek ”Za dnia” mieć na własność mamy konkurs. By wziąć w nim udział wystarczy w kilku zdaniach zrecenzować płytę zespołu, dopisać się do tej grupy i wstawić swoją recenzję w formie komentarza. Cztery najciekawsze prace nagrodzimy płytami "Za dnia". Na zgłoszenia czekamy do 15-tego grudnia.

-----------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN KONKURSU ”KONKURS - O’reggano”

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs "KONKURS – O’reggano", zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez INTERIA.PL Sp. z o.o. z siedzibą os. Teatralne 9a; 31-946 Kraków zwaną dalej "INTERIA.PL"
2. Konkurs rozpoczyna się dnia 08/12/2011 i trwa do północy dnia 15/12/2011
3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna będąca zarejestrowanym użytkownikiem Serwisu Muzzo.pl, z wyjątkiem pracowników INTERIA.PL oraz członków ich rodzin.
4. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

II. Zasady Konkursu

5. Zadaniem uczestników Konkursu będzie: dołączenie swojego profilu do grupy ”KONKURS - O’reggano” i zamieszczenie w formie komentarza recenzji płyty O’reggano ”Za dnia”.
6. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
7. Aby wziąć udział w Konkursie, każdy uczestnik powinien:
a. zarejestrować się w serwisie Muzzo.pl wybierając jeden z dostępnych profili: Muzyka lub Fana
b. zalogować się na swoim profilu w serwisie Muzzo.pl
c. dołączyć do grupy ”KONKURS - O’reggano”, klikając w przycisk ”dołącz do grupy” na stronie grupy ”KONKURS - O’reggano”.
d. wprowadzić w formie komentarza własną recenzję płyty O’reggano ”Za dnia”.
8. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt. 7 powyżej powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika Konkursu.
9. Zwycięzcami Konkursu będą 4 osoby, które zamieszcza najciekawsza recenzję. Wyboru dokonają członkowie redakcji serwisu Muzzo.pl.
III. Rozwiązanie Konkursu

10. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 16-12-2010
11. Lista zwycięzców widoczna będzie na stronie grupy ”KONKURS - O’reggano”,
12. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym serwisu Muzzo.pl. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 4, 5, 9 lub 10 Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową.

IV. Nagrody

13. Nagrodami w Konkursie są 4 płyty O’reggano - ”Za dnia”
14. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody (jednej płyty)
15. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
16. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
17. Uczestnik któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając INTERIA.PL jako Organizatorowi na piśmie stosowne oświadczenie w tym zakresie.
18. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

V. Postanowienia końcowe

19. Dodając swój profil do grupy ”KONKURS - O’reggano” uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.
20. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na umieszczenie swoich awatarów na liście ”członków grupy” na odsłonie grupy ”KONKURS - O’reggano”
21. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym regulaminem, służy każdemu uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu.
22. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji INTERIA.PL. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez INTERIA.PL w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.
23. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
24. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.
25. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w Zgłoszeniu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
26. Organizator wystawia dowody księgowe na nagrody dotyczące nośników informacji na zasadach ogólnych zgodnie z obowiązującym prawem. Dowody księgowe są do odebrania w siedzibie Organizatora w terminie 7 dni od daty zamieszczenia wyników na stronach internetowych Konkursu lub wyłonienia zwycięzców Konkursu.

 • Redakcja Muzzo

  Redakcja Muzzo

  Miasto: INTERIA.PL

  Witajcie, Natchnienia, świetnych płyt oraz ekscytujących koncertów życzymy Wam w 2014 Roku!!! Szukając kolejnych kanałów do promocji Waszej twórczości, wraz z nowym rokiem postanowiliśmy nieco zmodyfikować i odświeżyć serwis. Dziś znacznie łatwiej (i szybciej) rekomendować jednym zdaniem godny uwagi profil lub przekazać informację z nim związaną na Facebooku (nasz muzzowy fanpage śledzi tam blisko 19 tys. zainteresowanych świeżą, polską muzyką fanów), niż konstruować tradycyjny serwisowy wpis. W związku z powyższym zwiększyliśmy stopień integracji Muzzo.pl z Facebookiem wdrażając nową stronę główną - http://muzzo.pl/. Od stycznia 2014 r. zintensyfikujemy także nasze działania na stworzonym przez Marka Zuckerberga serwisie. Każda aktywność będzie jednak trafiała do użytkowników, którzy z Facebooka nie korzystają, a odwiedzają Muzzo.pl w poszukiwaniu nowych muzycznych treści. Nowy kształt strony głównej w pełni na to pozwoli. Nie rezygnujemy z pomagania Wam w zdobywaniu możliwości zaprezentowania się przed publicznością na koncertach i przed ludźmi z branży muzycznej. Będziemy działać w taki sposób, jak robiliśmy to do tej pory - organizując stosowne eventy. Trwającą tego typu akcję - konkurs ”Zagraj na finale WOŚP w Krakowie!” - znajdziecie tu: http://kbf.muzzo.pl/. Dzięki obecności w Muzzo.pl, nadal macie szansę na promocję w portalu INTERIA.PL. Pozdrawiamy, Zespół Muzzo.pl --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- W odpowiedzi na liczne pytania, które do nas nadsyłacie, informujemy, iż szansę na promocję w serwisie Muzzo.pl mają jednakowo wszyscy Użytkownicy, bez względu na reprezentowany gatunek muzyczny, wiek wykonawcy, czy datę rejestracji w serwisie. Prezentując wykonawców na stronie głównej oraz miejscach autopromocyjnych serwisu redakcja dba o taki dobór wykonawców, by każdy gatunek miał na niej swojego reprezentanta. Wpływ na wybór promowanego wykonawcy mają m.in.: popularność, atrakcyjność profilu i prezentowanych treści, powiązanie treści z wydarzeniami w serwisie oraz z wydarzeniami na polskim rynku muzycznym. Jeżeli nie znaleźliście dotąd swojego faworyta wśród promowanych wykonawców, prześlijcie do nas jego kandydaturę wysyłając e-maila o tytule „PROMO – nazwa wykonawcy” na adres redakcja@muzzo.pl, w treści umieszczając adres jego wizytówki wraz z uzasadnieniem, dlaczego wg Was powinniśmy promować akurat tego artystę. Ze względu na dużą liczbę wykonawców w serwisie nie zawsze udaje się dotrzeć do tych najciekawszych. Liczymy więc na Waszą pomoc. Wierzymy, że wspólnie uda nam się znaleźć i wypromować zasługujących na to muzyków. Pozdrawiamy, Redakcja Muzzo.pl --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Witajcie Poszukiwacze i Wszyscy użytkownicy popierający akcję „MuzzoList”! Cieszy nas fakt, że jesteście aktywnymi członkami społeczności Muzzo.pl. Z myślą o takich właśnie odbiorcach tworzyliśmy ten serwis. Cenimy Waszą działalność, którą obserwujemy od dawna. Wasze zaangażowanie - przede wszystkim w poszukiwaniu i popularyzacji twórczości najciekawszych muzyków w serwisie, dbanie o poziom merytoryczny debaty publicznej, a także pomysły na usprawnienie i modyfikacje serwisu Muzzo.pl, budzą nasze uznanie. Odnosząc się do Waszych postulatów informujemy o wdrożeniu nowej wersji konwertera (21.12.2009), dzięki której dotychczasowe problemy z wgrywaniem plików na serwer, o których piszecie, nie powinny już występować. Zaostrzyliśmy także wewnętrzne procedury kwalifikacji wulgaryzmów i postępowania przy ich usuwaniu. Przykro nam, że niektórzy użytkownicy Internetu wypowiadają się w ten sposób, wykorzystując do tego nasz system i Wasze profile. Uruchamiając serwis nie przygotowaliśmy mechanizmów premoderacji komentarzy uznając, iż ludzi których łączy MUZYKA, nie trzeba będzie kontrolować, czy dyscyplinować. Postulaty wprowadzenia konieczności występowania w serwisie pod nazwiskiem oraz kasowania profili nieaktywnych przez dłuższy czas nie są możliwe do zrealizowania ze względów regulaminowych. Ponadto, nasze doświadczenie jednoznacznie wskazuje, iż spora liczba użytkowników powraca do korzystania z serwisu po dłuższej nieobecności, a wielu ceni sobie anonimowość. Wszelkie pozostałe uwagi oraz pomysły na usprawnienie i rozwój serwisu zostały przedstawione do analizy działom biznesowym, deweloperskim i technicznym. Jesteśmy przekonani, że w niedługim czasie będziemy mogli wspólnie testować nowe rozwiązania. Niestety nie możemy podać szczegółów oraz dokładnego terminu wprowadzenia zmian, dlatego prosimy o cierpliwość. Pytania, uwagi i wszelką korespondencje do nas możecie pozostawiać na profilu (http://redakcja-muzzo.muzzo.pl/) w formie komentarzy lub przesyłać bezpośrednio pod adres e-mailowy redakcja@muzzo.pl. Liczymy na Wasze propozycje i sugestie. Dziękujemy za zainteresowanie i pomysłowość, tacy ludzie jak Wy tworzą Muzzo.pl! Życzymy sukcesów, -- Redakcja serwisu Muzzo.pl --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fakt, iż jesteśmy tu z Wami i piszemy te słowa znaczy jedno, nareszcie doczekaliśmy się miejsca w Sieci, gdzie mogą zaprezentować się różni twórcy muzyki – profesjonaliści, gwiazdy światowych scen, ale przede wszystkim artyści stawiający dopiero pierwsze kroki w show-biznesie – zespoły, soliści, DJ-e oraz oczywiście fani. Dzięki obecności w Muzzo.pl, macie szansę na promocję w portalu INTERIA.PL, w postaci newsów w serwisie muzyka.interia.pl, wywiadów i koncertów w telewizji INTERIA.TV oraz niebawem Wasze koncerty w realnych klubach na terenie całej Polski! Jeżeli jeszcze nie macie swojego profilu - nie zwlekajcie dłużej. Przyłączcie się do nas. Podzielcie się swoją muzyką z innymi, a my zadbamy, by zaistniała ona w Sieci.

 • Zaneta

  Zaneta

  Miasto:

 • gravitation84

  gravitation84

  Miasto: Warszawa

 • Marchewa45

  Marchewa45

  Miasto: Gdańsk

 • Netka

  Netka

  Miasto: Antoniów

Tytuł wątku Autor wątku Liczba postów Ostatni post
post Netka 1 Sobota, 17 grudnia 2011 (13:40)
post Netka 1 Sobota, 17 grudnia 2011 (13:35)
post Marchewa45 1 Czwartek, 15 grudnia 2011 (15:31)
post gravitation84 1 Środa, 14 grudnia 2011 (10:30)