KONKURS - Zdobądź nowy album Poluzjantów!

Założyciel:
Redakcja Muzzo
Redakcja Muzzo Miasto:
INTERIA.PL
Zobacz profil
KONKURS - Zdobądź nowy album Poluzjantów!
Rodzaj muzyki:
Pop
Założenie grupy:
4 listopada 2011
Ostatnia modyfikacja:
4 listopada 2011

Zdobądź nowy album Poluzjantów!

Trzecia płyta zespołu Poluzjanci (http://poluzjanci.muzzo.pl/) ”Trzy metry ponad ziemią”, zabiera nas tam gdzie obiecuje. Wyrywa z rzeczywistości i może nie z góry, ale z dystansu, o niej opowiada. Jak zwykle w przypadku Poluzjantów, są to niezwykle zgrabnie opowiedziane historie o miłości, o braku miłości oraz te inne piosenki, które chłopaki nazywają ”zaangażowane społecznie”.

Dla pierwszych czterech osób, które dopiszą się do tej grupy i prześlą poprawną odpowiedź na pytanie: ”W którym roku urodził się lider zespołu Poluzjanci Kuba Badach?” na adres redakcja@muzzo.pl wraz z adresem swojego profilu w serwisie Muzzo.pl mamy płyty ”Trzy metry ponad ziemią”. Zapraszamy do zabawy!

-----------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN KONKURSU ”KONKURS – Zdobądź nowy album Poluzjantów!”


I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs ”KONKURS – Zdobądź nowy album Poluzjantów”, zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej INTERIA.PL S.A.), z siedzibą os. Teatralne 9a; 31-946 Kraków zwaną dalej "INTERIA.PL"
2. Konkurs rozpoczyna się dnia 4/11/2011 i trwa do północy dnia 09/11/2011 lub wyczerpania nagród
3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna będąca zarejestrowanym użytkownikiem Serwisu Muzzo.pl, z wyjątkiem pracowników INTERIA.PL oraz członków ich rodzin.
4. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

II. Zasady Konkursu

5. Zadaniem uczestników Konkursu będzie: dołączenie swojego profilu do grupy ” KONKURS – Zdobądź nowy album Poluzjantów” i przesłanie maila z prawidłową odpowiedzią na pytanie konkursowe na adres redakcja@muzzo.pl wraz z podaniem adresu do swojego profilu w Muzzo.pl
6. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
7. Aby wziąć udział w Konkursie, każdy uczestnik powinien:
a. zarejestrować się w serwisie Muzzo.pl wybierając jeden z dostępnych profili: Muzyka lub Fana
b. zalogować się na swoim profilu w serwisie Muzzo.pl
c. dołączyć do grupy ” KONKURS – Zdobądź nowy album Poluzjantów”, klikając w przycisk ”dołącz do grupy” na stronie ”Zdobądź nowy album Poluzjantów”.
d. przesłać z poprawną odpowiedź na pytanie: ”W którym roku urodził się lider zespołu Poluzjanci Kuba Badach?” pod adres redakcja@muzzo.pl wraz z adresem swojego profilu w serwisie Muzzo.pl
8. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt. 7 powyżej powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika Konkursu.
9. Zwycięzcami Konkursu będą 4 pierwsze osoby, które prześlą prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe na adres redakcja@muzzo.pl wraz z adresem swojego profilu i będą jednocześnie członkami grupy: ” KONKURS – Zdobądź nowy album Poluzjantów”.

III. Rozwiązanie Konkursu

10. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 10-11-2011
11. Lista zwycięzców widoczna będzie na stronie grupy ”KONKURS – Zdobądź nowy album Poluzjantów”.
12. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym serwisu Muzzo.pl. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 4, 5, 9 lub 10 Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową.

IV. Nagrody

13. Nagrodami w Konkursie są 4 płyty Poluzjanci - ”Trzy metry ponad ziemią”
14. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody (jednej płyty)
15. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
16. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
17. Uczestnik któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając INTERIA.PL jako Organizatorowi na piśmie stosowne oświadczenie w tym zakresie.
18. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

V. Postanowienia końcowe

19. Dodając swój profil do grupy ”KONKURS – Zdobądź nowy album Poluzjantów” uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.
20. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na umieszczenie swoich awatarów na liście „członków grupy” na odsłonie grupy ”KONKURS – Zdobądź nowy album Poluzjantów”
21. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym regulaminem, służy każdemu uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu.
22. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji INTERIA.PL. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez INTERIA.PL w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.
23. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
24. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.
25. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w Zgłoszeniu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
26. Organizator wystawia dowody księgowe na nagrody dotyczące nośników informacji na zasadach ogólnych zgodnie z obowiązującym prawem. Dowody księgowe są do odebrania w siedzibie Organizatora w terminie 7 dni od daty zamieszczenia wyników na stronach internetowych Konkursu lub wyłonienia zwycięzców Konkursu.

 • Redakcja Muzzo

  Redakcja Muzzo

  Miasto: INTERIA.PL

  Witajcie, Natchnienia, świetnych płyt oraz ekscytujących koncertów życzymy Wam w 2014 Roku!!! Szukając kolejnych kanałów do promocji Waszej twórczości, wraz z nowym rokiem postanowiliśmy nieco zmodyfikować i odświeżyć serwis. Dziś znacznie łatwiej (i szybciej) rekomendować jednym zdaniem godny uwagi profil lub przekazać informację z nim związaną na Facebooku (nasz muzzowy fanpage śledzi tam blisko 19 tys. zainteresowanych świeżą, polską muzyką fanów), niż konstruować tradycyjny serwisowy wpis. W związku z powyższym zwiększyliśmy stopień integracji Muzzo.pl z Facebookiem wdrażając nową stronę główną - http://muzzo.pl/. Od stycznia 2014 r. zintensyfikujemy także nasze działania na stworzonym przez Marka Zuckerberga serwisie. Każda aktywność będzie jednak trafiała do użytkowników, którzy z Facebooka nie korzystają, a odwiedzają Muzzo.pl w poszukiwaniu nowych muzycznych treści. Nowy kształt strony głównej w pełni na to pozwoli. Nie rezygnujemy z pomagania Wam w zdobywaniu możliwości zaprezentowania się przed publicznością na koncertach i przed ludźmi z branży muzycznej. Będziemy działać w taki sposób, jak robiliśmy to do tej pory - organizując stosowne eventy. Trwającą tego typu akcję - konkurs ”Zagraj na finale WOŚP w Krakowie!” - znajdziecie tu: http://kbf.muzzo.pl/. Dzięki obecności w Muzzo.pl, nadal macie szansę na promocję w portalu INTERIA.PL. Pozdrawiamy, Zespół Muzzo.pl --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- W odpowiedzi na liczne pytania, które do nas nadsyłacie, informujemy, iż szansę na promocję w serwisie Muzzo.pl mają jednakowo wszyscy Użytkownicy, bez względu na reprezentowany gatunek muzyczny, wiek wykonawcy, czy datę rejestracji w serwisie. Prezentując wykonawców na stronie głównej oraz miejscach autopromocyjnych serwisu redakcja dba o taki dobór wykonawców, by każdy gatunek miał na niej swojego reprezentanta. Wpływ na wybór promowanego wykonawcy mają m.in.: popularność, atrakcyjność profilu i prezentowanych treści, powiązanie treści z wydarzeniami w serwisie oraz z wydarzeniami na polskim rynku muzycznym. Jeżeli nie znaleźliście dotąd swojego faworyta wśród promowanych wykonawców, prześlijcie do nas jego kandydaturę wysyłając e-maila o tytule „PROMO – nazwa wykonawcy” na adres redakcja@muzzo.pl, w treści umieszczając adres jego wizytówki wraz z uzasadnieniem, dlaczego wg Was powinniśmy promować akurat tego artystę. Ze względu na dużą liczbę wykonawców w serwisie nie zawsze udaje się dotrzeć do tych najciekawszych. Liczymy więc na Waszą pomoc. Wierzymy, że wspólnie uda nam się znaleźć i wypromować zasługujących na to muzyków. Pozdrawiamy, Redakcja Muzzo.pl --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Witajcie Poszukiwacze i Wszyscy użytkownicy popierający akcję „MuzzoList”! Cieszy nas fakt, że jesteście aktywnymi członkami społeczności Muzzo.pl. Z myślą o takich właśnie odbiorcach tworzyliśmy ten serwis. Cenimy Waszą działalność, którą obserwujemy od dawna. Wasze zaangażowanie - przede wszystkim w poszukiwaniu i popularyzacji twórczości najciekawszych muzyków w serwisie, dbanie o poziom merytoryczny debaty publicznej, a także pomysły na usprawnienie i modyfikacje serwisu Muzzo.pl, budzą nasze uznanie. Odnosząc się do Waszych postulatów informujemy o wdrożeniu nowej wersji konwertera (21.12.2009), dzięki której dotychczasowe problemy z wgrywaniem plików na serwer, o których piszecie, nie powinny już występować. Zaostrzyliśmy także wewnętrzne procedury kwalifikacji wulgaryzmów i postępowania przy ich usuwaniu. Przykro nam, że niektórzy użytkownicy Internetu wypowiadają się w ten sposób, wykorzystując do tego nasz system i Wasze profile. Uruchamiając serwis nie przygotowaliśmy mechanizmów premoderacji komentarzy uznając, iż ludzi których łączy MUZYKA, nie trzeba będzie kontrolować, czy dyscyplinować. Postulaty wprowadzenia konieczności występowania w serwisie pod nazwiskiem oraz kasowania profili nieaktywnych przez dłuższy czas nie są możliwe do zrealizowania ze względów regulaminowych. Ponadto, nasze doświadczenie jednoznacznie wskazuje, iż spora liczba użytkowników powraca do korzystania z serwisu po dłuższej nieobecności, a wielu ceni sobie anonimowość. Wszelkie pozostałe uwagi oraz pomysły na usprawnienie i rozwój serwisu zostały przedstawione do analizy działom biznesowym, deweloperskim i technicznym. Jesteśmy przekonani, że w niedługim czasie będziemy mogli wspólnie testować nowe rozwiązania. Niestety nie możemy podać szczegółów oraz dokładnego terminu wprowadzenia zmian, dlatego prosimy o cierpliwość. Pytania, uwagi i wszelką korespondencje do nas możecie pozostawiać na profilu (http://redakcja-muzzo.muzzo.pl/) w formie komentarzy lub przesyłać bezpośrednio pod adres e-mailowy redakcja@muzzo.pl. Liczymy na Wasze propozycje i sugestie. Dziękujemy za zainteresowanie i pomysłowość, tacy ludzie jak Wy tworzą Muzzo.pl! Życzymy sukcesów, -- Redakcja serwisu Muzzo.pl --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fakt, iż jesteśmy tu z Wami i piszemy te słowa znaczy jedno, nareszcie doczekaliśmy się miejsca w Sieci, gdzie mogą zaprezentować się różni twórcy muzyki – profesjonaliści, gwiazdy światowych scen, ale przede wszystkim artyści stawiający dopiero pierwsze kroki w show-biznesie – zespoły, soliści, DJ-e oraz oczywiście fani. Dzięki obecności w Muzzo.pl, macie szansę na promocję w portalu INTERIA.PL, w postaci newsów w serwisie muzyka.interia.pl, wywiadów i koncertów w telewizji INTERIA.TV oraz niebawem Wasze koncerty w realnych klubach na terenie całej Polski! Jeżeli jeszcze nie macie swojego profilu - nie zwlekajcie dłużej. Przyłączcie się do nas. Podzielcie się swoją muzyką z innymi, a my zadbamy, by zaistniała ona w Sieci.

 • Marta Grela

  Marta Grela

  Miasto: Trzcianka

  Marta Grela wiek: 20 lat śpiewam: od 5. roku życia gdzie: teraz to głównie w domu ;) ale wcześniej solo i w tercecie z siostrami Wilant: Agatą i Olgą :) debiut: 1999r. w programie "Od przedszkola do Opola". Potem było już tylko lepiej; Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca KONIN 2000 w Koninie i Srebrny Aplauz (w duecie z koleżanką Martą Stawną), 2 lata później złoto (duet M.G i M.S.) i wyróżnienie, w 2003 Nagroda Specjalna na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Polskiej GAMA 2003 (M.G. i M.S.). Solo zajęłam I miejsce na Ogólnopolskim festiwalu w Kaliszu, Grand Prix na Ogólnopolskim festwialu "Śpiewolandia" w Wieluniu, 3 miejsce na V Ogólnopolskich Spotkaniach z Piosenką Filmową i Musicalową SZLAGIER 2009 oraz (co dla mnie najważniejsze) nominacja (solo i w tercecie!) do XXX Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca KONIN 2009. Co prawda solo się nie udało ale w tercecie dostałyśmy Srebrny Aplauz, z czego jestem bardzo dumna :) Muzyka otacza mnie 24 godziny na dobę. Żyję nią i bez niej nie istnieję. Ściskam przepastnie! :-)

 • Gryph Czystesrebro

  Gryph Czystesrebro

  Miasto: Ostrzeszów

  Miłosz "Gryph" Dembek - utalentowany raper z Ostrzeszowa, urodzony 15 kwietnia 1989. Artysta, którego z pewnością nie da się zaszufladkować. Przez osiem płodnych lat Gryph zdołał zedrzeć ze swej muzyki wszelkie metki norm i stereotypów. Jego twórczość obejmuje niemalże wszystkie gałęzie hip-hopu - od starej szkoły, poprzez trueschool, club bangery, storrytelling, aż po bezkompromisowe newschoolowe braggadacio i utwory w języku angielskim. Początkowo znany tylko we własnych kręgach nagrywał kawałki, które błyskawicznie okrążały lokalne miasto i jego okolice. W 2005 roku zrealizował pierwszą płytę ("Raport") która nigdy nie ukazała się w fizycznej postaci. Etap "nagrywania dla kilku osób" zdecydowanie zakończył rok później, kiedy w ostrzeszowskim podziemiu zawrzało od beefu. To właśnie wtedy powstały takie szlagiery jak "Nie mam więcej pytań" i "Piękno w oczach" prezentujące ponadprzeciętną technikę i szczerość siedemnastoletniego wówczas rapera. W 2007 staje na czele kolektywu "Zaplątani W Kable", który tworzy z Harrym i Grubbem. Grupa rozpada się, ale zostaje uhonorowana, kiedy po trzech latach współpracy powstaje pierwszy fizyczny krążek Grypha i Harrego - "Zaplątani W Kable" (8 kwietnia 2010) z gościnnym udziałem Grubba. Zarówno ten, jak i każde kolejne produkcje zostały w całości nagrane w Emdoem Studio u Grypha. 27 listopada tego samego roku światło dzienne ujrzała długooczekiwana solowa płyta Grypha - "Szkoła w Nowiu". Dopracowane teksty i niespotykany flow na porywających beatach są doceniane przez fanów niezależnego podziemnego hip-hopu na długo przed ukazaniem się krążka w całości, a podwójne metafory ubrane w potrójne i poczwórne rymy trafiają prosto w serca słuchaczy i skronie haterów. Newschoolowa produkcja odbija się szerokim echem po Polsce, do czego przyczynia się szereg koncertów granych w całym kraju. Innowacyjne rozwiązania stylowe i jadowite punche skonfrontowane z przesiąkniętymi szczerością dojrzałymi tekstami sprawiają, że trudno w kilku zdaniach podsumować pozbawioną kompleksów twórczość Grypha. Wiosną 2011 zakłada organizację promocyjną "Czystesrebro.com" pomagającą usystematyzować gałęzie działania zrzeszonych przez nią artystów. Jej logo będzie sygnowało między innymi nadchodzącą płytę Harrego oraz trzecią solową płytę Grypha ("Sypiam w dziwnych miejscach"), która jest odzwierciedleniem przeżyć z ostatnich miesięcy i ich wpływu nie tylko na prywatne życie artysty. Krążek bardziej osobisty niż poprzednie, jego release planowany jest na wrzesień 2011. Choć Gryph nie zamyka się w sztywnych ryzach i normach wytyczanych przez poszczególne nurty hip-hopu, określenie "szuka stylu" jest nie do końca trafne. Styl, flow, oryginalność - zdecydowanie każde z nich znalazł dawno temu, o czym możemy przekonać się na oficjalnych stronach artysty - www.myspace.com/samtulover i www.facebook.com/czystesrebro.

 • KaziuMuzzo

  KaziuMuzzo

  Miasto: Ostrzeszów

 • Igor Herbut

  Igor Herbut

  Miasto: Przemków

  Obecnie student Jazzu i Muzyki Estradowej w Zielonej Górze :) Interesuje się, oprócz muzyką, akrobatyką i Japonią. Gra na pianie i gicie. Śpiewa, komponuje, pisze teksty. Obecnie tworzy pewien ( łemkowsko, ukraińsko, rosyjski ) projekt.. :) ( niedługo jakieś nagrania )

 • Serku

  Serku

  Miasto: Elbląg

Tytuł wątku Autor wątku Liczba postów Ostatni post
post Redakcja Muzzo 1 Poniedziałek, 14 listopada 2011 (13:17)